โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

บทที่1 โครงสร้างโลก

1.1การศึกษาโครงสร้างโลก

1.2การแบ่งโครงสร้างโลก

บทที่2 โลกและการเปลี่ยนแปลง

2.1ทฤษฎีทวีปเลื่อนของเวเกเนอร์

2.2หลักฐานและ้ข้อมูลทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของทวีป

2.3กระบวนการที่ทำให้เกิดการเคลื่อนของแผ่นธรณี

2.4ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

2.5การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก

บทที่3 ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา

3.1แผ่นดินไหว

3.2ภูเขาไฟ

บทที่4 ธรณีประวัติ

4.1อายุทางธรณีวิทยา

4.2ซากดึกดำบรรพ์

4.3การลำดับชั้นหิน

บทที่5 เอกภพ

5.1เอกภพวิทยาในอดีต

5.2กำเนิดเอกภพ

5.3กาแล็กซี

บทที่6 ดาวฤกษ์

6.1วิวัฒนาการของดาวฤกษ์

6.2กำเนิดวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์

6.3ความส่องสว่างและโชติมาตรองดาวฤกษ์

6.4สีและอุณหภูมิผิวองดาวฤกษ์

6.5ระยะห่างของดาวฤกษ์

6.6เนบิวลา แหล่งกำเนิดดาวฤกษ์

6.7 ระบบดาวฤกษ์

6.8มวลของดาวฤกษ์

บทที่7 ระบบสุริยะ

7.1การกำเนิดระบบสุริยะ

7.2เขตของบริวารดวงอาทิตย์

7.3ดวงอาทิตย์

บทที่8 เทคโนโลยีอวกาศ

8.1กล้องบโทรทรรศน์

8.2การขนส่งและการโคจรของดาวเทียม

8.3ระบบนส่งอวกาศ

8.4การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s